Richt je aandacht op condities

Laten we eerlijk zijn. Samenwerking is helaas maar al te vaak een bron van frustratie en irritatie. Er gaat veel energie, tijd en geld verloren door goedbedoelde interventies die zich vooral richten op gedrag en interacties. Daarbij is vaak geen oog voor condities terwijl zich juist hier de sleutel bevindt voor verbetering.

Teams in Conditie helpt organisaties een fundamentele en heldere visie te ontwikkelen gericht op effectieve samenwerking. Wij zien het team als de plek waar organisatiebelang en individuele behoeften en talenten samen vallen. Succesvolle samenwerking geeft op vele manieren voldoening.

Onze manier van werken is verankerd in een wetenschappelijk kader. Daarbij realiseren we ons dat we altijd in een specifieke context werken waar een unieke persoonlijke benadering belangrijk is.

Voor wie? 

Werk je veel in teams, geef je leiding aan teams? Heb je behoefte aan ‘state of the art’ kennis en handvatten? Dan ben je bij ons aan het goede adres. Wellicht is het belangrijk om daarbij te weten dat we geloven dat effectieve samenwerking voor een groot deel ontstaat via het scheppen van de juiste condities. Het aardige is dat je daar invloed op kunt uitoefenen. Kennis over de 6teamcondities biedt inzicht in waar de schoen wringt zodat je niet onnodig veel energie verspilt aan symptoombestrijding.

Onze kennis en ervaring zetten wij graag in op de volgende terreinen:

  • Teamassessment met behulp van de Team Diagnostic Survey;
  • Certificering ten behoeve van de TDS
  • Advies rondom het opzetten en functioneren van teams;
  • Individuele coaching, intervsie & supervisie rondom samenwerkingsvragen;
  • Teamcoaching & Begeleiding van teamsessies;
  • Workshops & Training gericht op teamcoaching, faciliteren en systeemcoaching.

Teams in Conditie is nauw verbonden met TDS Nederland. Deze organisatie beheert de Nederlandse vertaling van de Team Diagnostic Survey en neemt de certificering in Nederland voor haar rekening.