Wij werken aan conditie(s)

Effectieve samenwerking kan eigenlijk alleen tot stand komen als een aantal voorwaarden op orde is. In de praktijk van teams ontbreekt het daar vaak aan. Veel samenwerkingsproblemen zijn het gevolg van een matig doordacht design en verkeerde aannames.

Teams in Conditie biedt een integrale en logische manier van denken gericht op het structureel versterken van de samenwerking binnen teams en organisaties. Onze manier van werken is verankerd in een wetenschappelijk kader. Daarbij realiseren we ons dat we altijd in een unieke context werken waar dus een unieke benadering tot stand komt. Vakmanschap en kennis vanuit de wetenschap gaan in onze ogen hand in hand.

Onze kennis en ervaring zetten wij graag in op de volgende terreinen:

  • Teamassessment met behulp van de Team Diagnostic Survey;
  • Certificering ten behoeve van de TDS
  • Advies rondom het opzetten en functioneren van teams;
  • Individuele coaching, intervsie & supervisie rondom samenwerkingsvragen;
  • Teamcoaching & Begeleiding van teamsessies;
  • Workshops & Training gericht op teamcoaching, faciliteren en systeemcoaching.

Teams in Conditie is nauw verbonden met TDS Nederland. Deze organisatie beheert de Nederlandse vertaling van de Team Diagnostic Survey en neemt de certificering in Nederland voor haar rekening.