The smell of the place (filmpje)

Geef toe, de omgeving waar je jezelf in bevindt doet iets met je. De manier waarop de mensen met elkaar omgaan, de sfeer die er is, de ruimte…. Stiekem ontvang je contextuele instructies hoe je geacht wordt je te gedragen. Aan de ene kant is het wel fijn maar het kan ook dat je jezelf minder op je gemakt voelt…

Sumantra Ghoshal (https://en.wikipedia.org/wiki/Sumantra_Ghoshal) is in mijn ogen een voorvechter van de visie die ik via deze website graag naar voren breng. Leiders dienen zich te realiseren dat zij een belangrijke rol hebben om de juiste context te creëren voor medewerkers. Hij maakt in zijn speech gebruik van een prachtige metafoor waarmee hij mijns inziens een gevoelige snaar raakt. Nieuwsgierig?

Bekijk hier >