Beter samenwerken

Samenwerken vraagt constant onderhoud. De interventies die we aanbieden kunnen los van elkaar ingezet worden en in combinatie. De eerste stap is dat we samen in kaart brengen wat er aan de hand is. Waar mag het beter?

Er zijn meestal twee smaken: we kunnen de nadruk leggen op condities, het design van het team. Dat is vaak een effectieve manier omdat de aandacht vooral uit gaat naar de basis.

Soms is het belangrijk om eerst op het niveau van het proces te werken. Bijvoorbeeld als er sprake is van wat hoger opgelopen fricties en conflicten. Zodra er iets meer ruimte en rust ontstaat, zoomen we uit en kijken we samen naar onderliggende oorzaken.

Als teams in een impasse zitten dan is het belangrijk om ‘terug te gaan naar de tekentafel’, zoals wij dat noemen. Het team dient dan als het ware een frisse start te maken, het kan zijn dat er dan eerst ingegrepen moet worden op het niveau van het design. In zo’n traject worden opnieuw een aantal essentiële condities tegen het licht gehouden.