Teamassessment & Advies

Teamassessment: meten is weten!

Teamontwikkeling is geen lineair proces. Het gaat met up’s en downs. Het is normaal dat samenwerking binnen teams kan stagneren. Succesvolle teams gebruiken juist die momenten om te leren. Het is verstandig om daarbij gebruik te maken van betrouwbare informatie.

Wij helpen bij het maken van een scherpe diagnose en geven in het verlengde daarvan een helder advies rondom de inrichting en het functioneren van het team. Het model van de Zes condities voor effectieve samenwerking staat centraal in onze manier van kijken en denken. Veelal maken we gebruik van de Team Diagnostic Survey.

Begeleiding

Zo nodig bieden we ook begeleiding om teams te helpen hun conditie(s) op orde te krijgen en zich verder te ontwikkelen. Onze aanpak onderscheidt zich daarbij van andere benaderingen door de nadruk meer te leggen op de teamfunctie, de inbedding van de (team)taken en de context.

Als een team minder goed functioneert dan zien we over het algemeen dat teamleden en omringenden de neiging hebben om de oorzaak te snel te zoeken op het niveau van gedrag of de verstoorde verhoudingen. Het is maar de vraag of de aandacht die daar vervolgens naar toe gaat, verbetering zal opleveren. In veel gevallen zijn problemen in de samenwerking een gevolg van het gegeven dat condities niet op orde zijn. Het is dan verstandig om eerst een stap terug te doen om het fundament weer op orde te krijgen.