Workshop – Building Teams

Inhoud

Hoe bouw je een team? Hoe vergroot je de kans dat een team goed gaat functioneren?

In deze workshop leer je om te kijken naar condities die een sterke impact hebben op het gedrag van een team. Op basis hiervan leer je om bewust te zijn van de kansen en de beperkingen die je vanuit een rol als coach of leidinggevende kunt ervaren. We zoomen in op situaties waar de context waarin teamleden moeten opereren onvoldoende op orde is. Hoe kun je – bij het taxeren van de ervaren problemen –oorzaken en gevolgen uit elkaar houden? Je krijgt in deze workshop de gelegenheid om verbanden te leggen met je eigen situatie en ervaringen.

Door deze workshop zal je merken dat je manier van kijken naar samenwerkingsvragen zal verschuiven naar context en condities. Er ontstaat meer ruimte om gedrag van mensen in allerlei samenwerkingsverbanden anders te labelen. Door scherper inzicht in condities ontstaat ruimte om realistisch te interveniëren. De kans van slagen van interventies neemt daarmee toe.

Wil je weten hoe je – via het creëren van de juiste context – samenwerking kunt bevorderen en teams op de juiste manier kunt ondersteunen? Dan is deze workshop een laagdrempelige manier om kennis te maken met het Teams-in-Conditie-gedachtegoed.

Iets voor jou?

Deze workshop van 1 dagdeel is bedoeld voor iedereen die zich als professional bezig houdt met teams. De workshop vindt plaats in een kleine groep van maximaal 8 personen waardoor er ook goed ingegaan kan worden op persoonlijke voorbeelden van deelnemers.

Wat levert deze workshop jou op:

  • Je leert over de krachtige en stille werking van (organisatie) context op teamfunctioneren;
  • Je leert welke condities relevant zijn en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen;
  • Je krijgt inzicht in de functie van teamcoaching;
  • Je leert over de valkuilen bij het opzetten en ontwerpen van teams;
  • Je leert om snel in te schatten hoe het team waar je bij betrokken bent, functioneert en in welke mate teamcoaching voor hen nuttig kan zijn;

Praktisch

  • De workshop vindt plaats bij Teams in Conditie bij “Het Hoogeland”, Museumlaan 2 in Utrecht.
  • De investering bedraagt €225 excl. 21% btw.
  • De workshop zal desgewenst wat aangepast worden naar de behoeften van de deelnemers.
  • De workshop is ook zeer geschikt om (eventueel ook uitgebreider) in company te worden aangeboden.