André van Nieuwenhuizen

Beknopt en relevant

  • Arbeid & Organisatiepsycholoog (1994), adviseur, trainer, coach, ca 25 jaar ervaring
  • Gespecialiseerd in interventies in groepen, groepsdynamica, teamcoaching (diagnostiek, advies)
  • Oprichter van DFG (sinds 2001), eigenaar Teams in Conditie
  • Coach bij Fit in Werk (vitaliteit, gezondheid, assessment, loopbaanontwikkeling)
  • Systemische Psychotherapie (2 jarige opleiding)
  • Team Diagnostic Survey Practioner Level 1 & 2, opleider binnen TDS NL.

Meer over mijzelf

Wat mij drijft

Ik geloof dat werk een belangrijke vervullende rol zou moeten hebben in ons bestaan. Maar hoe kan het dat veel mensen dat niet zo ervaren? Hoe komt het toch dat samenwerking regelmatig een bron van frustratie is? Mijn diepste overtuiging is dat mensen veel te bieden hebben maar dat ze in hun werk niet altijd de kans krijgen om te laten zien wat ze kunnen. De gevolgen laten zich raden.

Ik beweeg me in mijn rol graag op het kruispunt waar organisatie en individu elkaar ontmoeten. Daar waar mensen met elkaar iets te doen hebben: iets moois of goeds willen maken; gezamenlijk van waarde wil zijn voor relevante anderen. Op de plek dus waar je – als het goed is – het beste in elkaar wilt oproepen.

Ik zie mezelf als een realist, gespecialiseerd in het waarnemen van de ontluisterde werkelijkheid en de weerbarstige praktijk. Ik  zoek de oplossing niet zo snel in het repareren van menselijk gedrag en het helpen oplossen van (bedekte) conflicten. Dit zijn belangrijke aanknopingspunten maar ook symptomen, de aandacht die daar naar toe gaat kan ook een afleidende werking hebben. In mijn analyse en aanpak kijk ik vooral naar de manier waarop we onszelf organiseren en persoonlijk reguleren. Ik geloof in leren, iedere dag opnieuw maar als in een samenwerkingsverband het fundament niet op orde is, dan is het moeilijk bouwen.

Waarom Teams in Conditie?

Ik heb zo’n 8 jaar geleden een Systeemtherapeutische opleiding gedaan op het gebied van Gezins- en Relatietherapie. In de jaren daarna ben ik op zoek gegaan naar manieren om deze kennis toe te passen. Hierdoor ben ik steeds meer gaan zien hoe verstoorde verhoudingen vaak een gevolg zijn en niet de oorzaak. Het werd mij duidelijk dat ik mij juist wilde richten op de vraag wat er voor nodig is om een gezonde werkomgeving te creëren waarin mensen ‘als vanzelf’ worden uitgenodigd om te leren en te groeien. Een context dus waarin de kans op ‘magic’ een stuk groter wordt.

Dit is wat mij ook in mijn eigen werkcontext drijft.

Een nieuwe sprong

In 2001 heb ik aan de wieg gestaan van DFG. Ik wilde in die periode een inspirerende (werk)omgeving creëren. In de manier waarop we onze samenwerking vorm gaven hebben we constant geëxperimenteerd omdat we zagen dat onze context erg beweeglijk was. Dit gegeven probeerden we iedere keer terug te brengen naar een vorm die ons allen paste. Het verklaart in belangrijke mate dat we als bedrijf lange tijd succesvol zijn geweest. Overigens niet alleen door alle interessante opdrachten en projecten die we hebben mogen uitvoeren: DFG werd een plek waar we als professionals konden groeien. Door de jaren hebben we ieder onze eigen expertise en interessegebieden verder ontwikkeld. Het resultaat is dat we naast DFG onze eigen onderneming vormgeven en elkaar daarbij benutten.

Think big, act small

De komende tijd richt ik mij op het gefundeerde werk van onder andere Richard Hackman en Ruth Wageman dat gestalte heeft gekregen in de ‘Zes condities van Effectieve teams’. Waarom? Omdat ik geen beter wetenschappelijk onderzocht model ken. De afgelopen 20 jaar heb ik het onderzoek uit deze school met veel interesse gevolgd en voor mezelf vaak als denkkader gebruikt. Maar ik miste de praktische toepassingsmogelijkheden. De ‘tone of voice’ was toch iets te academisch en daardoor minder toegankelijk voor veel mensen in de praktijk. Door de lancering van de Team Diagnostic Survey (TDS) is dat nu anders. Er is ondertussen een grote groep professionals die het gedachtegoed begint te omarmen.

Het afgelopen half jaar ben ik druk bezig geweest om het model en het instrument in het Nederlands te vertalen. Ik heb er veel zin in om de mogelijkheden verder te verkennen en te onderzoeken. Niet alleen vanuit een theoretische perspectief maar vooral ook door organisaties, leidinggevenden, coaches en adviseurs te helpen om er goed gebruik te maken.

Ik zie volop kansen om de inzichten vanuit de ‘Zes condities’ met mijn systemische en groepsdynamische kennis en ervaring te verbinden. Daarbij staat voorop dat ik collega professionals wil leren hoe praktische micro-interventies (die zich richten op gedrag in het hier en nu) samen kunnen gaan met een systemisch perspectief. Als coach of leidinggevende is het in mijn ogen essentieel dat je op het niveau van samenhang, context en condities leert kijken. Anders ontstaat er een reëele kans dat je de plank misslaat. Think Big, Act Small is niet voor niets mijn motto.