André van Nieuwenhuizen

Waarom Teams in Conditie?

Het gedachtegoed waar Teams in Conditie voor staat is gekoppeld aan de vele inzichten die ik door de jaren heb opgedaan in het werken met mensen en teams binnen allerlei organisaties. De rode draad voor mij is daarbij dat er eigenlijk altijd disbalans is. De wereld om ons heen verandert constant en wijzelf ook. Daarin zullen we op één of andere manier moeten meebewegen en ook een eigen positie  innemen. Regie en zelfontplooiing zijn voor mij twee sleutelwoorden.

Maar dat is niet alles. De context moet ook een handje helpen. Het is dus ook de kunst om de juiste mensen om je heen te hebben met wie je kunt bouwen maar ook bij wie je steun en vertrouwen ervaart om te laten zien wie je bent en wat je kunt. Het is een voorrecht dat ik gedurende mijn leven en op mijn levenspad vaak een ondersteunende context mocht ervaren en ook zelf heb kunnen creëren. Maar net als op vele andere plekken gaat het wel eens mis, ook bij mij. Juist op de momenten dat het spannend wordt, juist op de momenten dat het minder leuk was heb ik veel geleerd.

Een paar jaar geleden besloot ik om al die ervaringen en opgedane kennis op één of andere manier met elkaar te verbinden. Ik ontwikkelde een easy-to-use samenwerkingsmodel (gebaseerd op gefundeerde theorie) waarbij ik ook de verbinding maak met een diepere manier van kijken naar interacties van mensen binnen organisaties. Het is tevens een kompas voor een leven lang leren waar ik zelf dagelijks dankbaar gebruik van maak.

Want alhoewel ik denk dat we veel gedoe kunnen voorkomen door aandacht te hebben voor condities, blijven mensen – inclusief ikzelf – ook speelbal van zowel onbewuste en bewuste innerlijke processen die veel invloed hebben op hoe zij zich manifesteren in de samenwerking. Het is in de kern ook wat het leven speciaal maakt – never a dull moment!

Om zelf de rust te kunnen bewaren in mijn eigen leven mediteer ik dagelijks (vajrayana-traditie, Pema Chödrön). Het liefste zit ik op de racefiets of op de mountainbike. Ik geloof in een gezonde leefstijl en persoonlijke ontwikkeling waarbij iedere fase in het leven nieuwe uitdagingen kent.

Mijn inspiratiebronnen zijn: Pema Chödrön, Esther Perel, Salvator Minuchin,  Richard Hackman, Paul Watzlawick.

Daarnaast werk ik al heel lang samen met Arienne Klijn die een prachtig manier van kijken heeft ontwikkeld als het gaat om het hebben van regie op jezelf via de metafoor van een innerlijke familie.

Beknopt en relevant

  • Arbeid & Organisatiepsycholoog (1994), adviseur, trainer, coach, ca 30 jaar ervaring
  • Gespecialiseerd in interventies in groepen, groepsdynamica, teamcoaching (diagnostiek, advies), leiderschap
  • Oprichter van DFG (sinds 2001), eigenaar Teams in Conditie
  • Coach bij DFG en Fit in Werk (vitaliteit, stressklachten, gezondheid, assessment, loopbaanontwikkeling)
  • Systemische Psychotherapie (ISP 2 jarige opleiding Jos Truyens & Frans Boeckhorst)
  • Team Diagnostic Survey Practioner Level 1 & 2, opleider binnen TDS NL.
  • Opleiding Innerlijke familie (Arienne Klijn)
  • Opleiding Verdraaide Organisaties (eerste lichting, Wouter Hart)