André van Nieuwenhuizen

Beknopt en relevant

  • Arbeid & Organisatiepsycholoog (1994), adviseur, trainer, coach, ca 25 jaar ervaring
  • Gespecialiseerd in interventies in groepen, groepsdynamica, teamcoaching (diagnostiek, advies)
  • Oprichter van DFG (sinds 2001), eigenaar Teams in Conditie
  • Coach bij Fit in Werk (vitaliteit, gezondheid, assessment, loopbaanontwikkeling)
  • Systemische Psychotherapie (2 jarige opleiding)
  • Team Diagnostic Survey Practioner Level 1 & 2, opleider binnen TDS NL.

Waarom Teams in Conditie?

Goede wijn heeft som een tijdje nodig om te rijpen. Zo is het ook gegaan met mijn liefde voor het werk van Richard Hackman, Ruth Wageman & collega’s. Het heeft mij even wat tijd gekost om te beseffen dat dit het beste is wat de wetenschap te bieden heeft voor iedereen die van teamwerk een succes wil maken. Uitgangspunt is dat effectieve samenwerking in grote mate het gevolg is van de mate waarin een handvol condities op orde zijn. Context bepaalt gedrag. Het model van de 6 teamcondities fungeert als een kompas waar leiderschap en team-coaching zich meer op zou mogen richten.

Deze manier van denken was voor mij een ontbrekend puzzelstuk in mijn reis naar systemisch werker en -denker. Organisaties zijn geen gezinnen en familiesystemen ook al zijn er zeker raakvlakken. Het werken op relatie- en interactieniveau is in mijn ogen niet altijd effectief. Er is ook een functionele rationele component. In het systemisch werk kan deze essentie nog wel eens op de achtergrond geraken.

Ondertussen is het mij gelukt om in mijn werk als adviseur en teamcoach beide werelden met elkaar te integreren. Het is mijn missie om zo veel mogelijk mensen te helpen om enerzijds deze kennis te leren toe te passen. Dit systemische gedachtegoed is voor iedereen die van samenwerking een succes wil maken relevant.

Teams in Conditie is op de eerste plaats mijn initiatief. Maar ik werk graag samen met mensen die vanuit hun eigenheid willen aansluiten op het veelomvattende gedachtengoed. In het bijzonder noem ik Pim Harder met wie ik mensen opleid om de Team Diagnostic Survey (TDS) toe te passen.