André van Nieuwenhuizen

Beknopt en relevant

  • Arbeid & Organisatiepsycholoog (1994), adviseur, trainer, coach, ca 25 jaar ervaring
  • Gespecialiseerd in interventies in groepen, groepsdynamica, teamcoaching (diagnostiek, advies)
  • Oprichter van DFG (sinds 2001), eigenaar Teams in Conditie
  • Coach bij Fit in Werk (vitaliteit, gezondheid, assessment, loopbaanontwikkeling)
  • Systemische Psychotherapie (2 jarige opleiding)
  • Team Diagnostic Survey Practioner Level 1 & 2, opleider binnen TDS NL.

Hoe Teams in Conditie is ontstaan

Goede wijn heeft som een tijdje nodig om te rijpen. Zo is het ook gegaan met mijn liefde voor het werk van Richard Hackman, Ruth Wageman & collega’s. Het heeft mij even wat tijd gekost om er expliciet voor uit te komen dat dit het beste is wat de wetenschap te bieden heeft op het gebied van teams. Het uitgangspunt van deze manier van kijken is dat gedrag in grote mate het gevolg is van de structuur en context waarin we ons bevinden. Door de juiste bedding te creëren wordt de kans aanzienlijk groter dat de samenwerking effectief wordt. Laat ik je in een paar reuze stappen meenemen in mijn reis rondom het belangrijke werk dat verschillende wetenschappers hebben gedaan.

Eind jaren 90 heb ik het indrukwekkende werk van Connie Gersick bestudeerd. Zij deed baanbrekend longitudinaal onderzoek naar (project)teams en kwam tot een aantal verrassende bevindingen. Ik was enthousiast maar ik wist niet goed hoe ik het moest vertalen naar mijn werkpraktijk.

Het moet zo rond 2003 geweest zijn dat ik het boek Leading Teams las van Richard Hackman. Dit boek heb ik altijd gekoesterd maar ook in die periode kon ik zijn gedachtegoed niet goed kwijt in mijn werk, althans dat dacht ik. Achteraf bezien was het verstandiger geweest om zijn theorie explicieter te gebruiken in het bedrijf (DFG) waarin ik een centrale rol speelde.

Ergens in 2011 gaf ik een lezing waarin ik voor een groot deel putte uit het artikel van Ruth Wageman en Richard Hackman met de naam ‘a theory of teamcoaching’. Het beste artikel in mijn vakgebied dat ik ooit gelezen heb. Mijn denken over teams werd op z’n kop gezet!

Ik ging in de jaren er na een pittige opleiding systeemtherapie doen waardoor ik mijn aandacht weer heb verplaatst. Er brak een periode aan waarin ik veel therapeutisch werk ging doen. Daarnaast werd ik steeds vaker gevraagd voor zeer complexe samenwerkingsproblematiek. Ik voelde me meer en meer systeemtherapeut maar dan in organisaties. Maar ik miste iets. Organisaties zijn geen gezinnen. Het werken op relatieniveau vond ik zelf niet altijd even effectief. Misschien wel iets te soft, de nadruk ligt vaak op gedrag en relaties en minder op resultaten.

In 2018 hoorde ik dat Shell gebruik ging maken van het werk van Richard Hackman & Ruth Wageman, daarbij gebruik makend van een nieuw instrument. Ik ben mij meteen gaan oriënteren en begreep dat er een interessante ontwikkeling gaande was. Halverwege 2019 heb ik een leidende rol gekregen bij het maken van de vertaling van de Team Diagnostic Survey en ontstond het idee om te starten met Teams in Conditie. Samen met Pim Harder mag ik mensen certificeren om het instrument te gebruiken. De eerste certificering trainingen hebben ondertussen plaats gevonden.

Het afgelopen half jaar ben ik bezig geweest met de vraag of het model en de TDS ook geschikt zijn in een virtuele samenwerkingswereld. Het lijkt er op dat dit heel erg goed past. Het komende jaar gaat daar dus de nadruk op komen te liggen. Daarnaast ben ik steeds meer mijn systeemtherapeutische en systeemdesigners-kant gaan integreren.