Virtueel samenwerken

Virtueel samenwerken? Kan dat?

Is het mogelijk om effectief samen te werken terwijl je elkaar niet in levende lijve ontmoet? Er moet nog veel onderzoek naar gedaan worden om hier een duidelijk antwoord op te geven.

De ervaring leert wel dat er grote verschillen zijn tussen de manier waarop virtuele teams functioneren. Vanuit het model van de 6 teamcondities valt er veel over te leren. Een paar punten die van belang zijn:

  • Als een team eenmaal minder goed functioneert is het lastig bijsturen.
  • Een goede start is goud waard.
  • Vanuit samenhang opereren is lastiger omdat je minder contextuele houvast hebt. Het is dus relevant om condities – als belangrijke contextuele ankers – goed op orde te hebben.
  • De Team Diagnostic Survey is een relevant hulpmiddel om de condities te meten en er over in gesprek te gaan.