Samenwerking als instrument voor effectief virtueel onderwijs

Het model van de 6 teamcondities en de Team Diagnostic Survey kunnen van grote toegevoegde waarde zijn voor het onderwijs. Wij streven het volgende na:

  • Effectieve samenwerking creëren tussen studenten binnen diverse cursussen waar (onder andere) gewerkt wordt met groepsopdrachten.
  • Studenten leren over effectieve samenwerking vanuit een bewezen (wetenschappelijk) kader.
  • Cursusbegeleiders ontlasten door hen gepast te ondersteunen in de begeleiding van de studenten(teams)

Wat levert dit studenten op?

  • Studenten hebben een verhoogde motivatie om met de studie bezig te zijn
  • Studenten voelen een hoge mate van verbondenheid met studiegenoten en de opleiding
  • Studenten leren (over) effectief samenwerken
  • Studenten leren meer en behalen betere studieprestaties doordat de samenwerking met studiegenoten verrijkend werkt in plaats van tegen werkt.